Cobian Backup

Cobian Backup

ฟรี
Cobian Backup กรถแท็กซี่ถูกใช้ในการสำรองของแฟ้มไปยังอีกคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
คะแนนผู้ใช้
4.3  (42 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.4
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 12 รางวัล
Cobian Backup สามารถใช้ในการจัดตารางและสำรองของแฟ้มและไดเรกทอรีต่างๆจากพวกเขายังตำแหน่งเดิมให้พวกเขาแต่งกันเองไดเรกทอรี/ขับรถอยู่ในที่เดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออีกคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายของคุณ FTP กำลังเสริมยังสนับสนุนในทั้งสองทิศทาง(ดาวน์โหลดและการอัปโหลด)ย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac