Cobian Backup

Cobian Backup

Miễn phí
Cobian Backup xe phải được dùng để hỗ trợ của các tập tin máy tính khác hay Internet
Người dùng đánh giá
4.3  (42 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 11 giải thưởng
  • Is Cobian Backup compatible with Windows 8.1?
    No, Cobian Backup is not compatible with Windows 8.1. This version of Windows has been released recently. The developer will update it soon. You can either check back later on its official website or install the Windows 7 version. I believe it will work in Windows 8.1.

Đánh giá

Cobian Backup có thể được dùng để sắp xếp và hỗ trợ của tập tin và mục từ nguyên vị trí khác mục/lái trong cùng một máy tính hay máy tính khác của "mạng lưới". FTP hỗ trợ cũng được hỗ trợ ở cả hai chiều (tải và tải).
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac